CỬA KHẨU NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU ĐƯỢC QUY ĐỊNH THẾ NÀO?

Việc nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất được thực hiện qua các cửa khẩu theo quy định, trừ cửa khẩu đường bộ và cửa khẩu đường sắt.

Đó là một trong những thông tin được nêu tại Thông tư số 01/2019/TT-BCT quy định cửa khẩu nhập khẩu phế liệu mà Bộ Công Thương ban hành ngày 9/1.

Theo đó, về mặt phạm vi điều chỉnh, Thông tư 01/2019/TT-BCT quy định cửa khẩu nhập khẩu phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất thuộc Danh mục do Thủ tướng Chính phủ quy định. Thông tư không áp dụng đối với hoạt động tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh phế liệu.

Đối tượng áp dụng của Thông tư là thương nhân nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất và cơ quan, tổ chức có liên quan.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 22/2/2019 vừa qua.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *