ĐỐI TƯỢNG NÀO ĐƯỢC NHẬP KHẨU THUỐC CHỮA BỆNH THEO DIỆN BIẾU, TẶNG?

Khi nhập khẩu mặt hàng thuốc chữa bệnh là quà biếu, tặng khiến cho khách hàng đặt nhiều câu hỏi, nhưng câu hỏi lớn nhất được đặt ra là đối tượng nào có quyền được nhập khẩu mặt hàng này?

Hiện nay, việc quản lý hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) thuốc được thực hiện theo quy định tại Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 8/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược tại Khoản 1, Điều 75 Nghị định 54/2017/NĐ-CP.

Theo đó, thuốc chỉ được cấp phép nhập khẩu theo hình thức nhập khẩu không vì mục đích thương mại khi thuộc một trong các trường hợp sau:

1. Thuốc thuộc hành lý cá nhân của người xuất cảnh, nhập cảnh gửi theo vận tải đơn hoặc hàng hóa mang theo người của người xuất cảnh, nhập cảnh.

2. Không phải là thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất và thuộc hàng hóa của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam hoặc cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại nước ngoài, những người làm việc tại các cơ quan, tổ chức này hoặc các tổ chức được cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam, cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại nước ngoài giới thiệu.

3. Thuốc thuộc hàng hóa của cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam hoặc cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức của Việt Nam tại nước ngoài và những người làm việc tại các cơ quan, tổ chức này. Trường hợp được ưu đãi, miễn trừ thủ tục hải quan được thực hiện theo công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Theo Cục Hải quan TPHCM, trước đây, Thông tư 39/2013/TT-BYT của Bộ Y tế quy định thuốc chữa bệnh dùng cho người theo đường xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch, gồm: Thuốc là quà biếu, tặng của tổ chức, cá nhân ở Việt Nam gửi cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài; tổ chức, cá nhân ở nước ngoài gửi cho tổ chức, cá nhân ở Việt Nam. Hiện nay, điều này đã được bãi bỏ theo Thông tư 25/2018/TT-BYT và có hiệu lực ngày 15/11/2018.

Như vậy, theo Nghị định 54/2017/NĐ-CP, thuốc nhập khẩu không vì mục đích thương mại được quy định đối với trường hợp thuốc nhập khẩu là quà biếu, tặng của tổ chức, cá nhân ở Việt Nam gửi cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài; tổ chức cá nhân nước ngoài gửi cho tổ chức, cá nhân ở Việt Nam.

Nguồn tin: Báo hải quan online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *