PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN NHỜ THU LÀ GÌ?

Nhờ thu là một phương thức thanh toán phổ biến trong xuất nhập khẩu. Vậy phương thức thanh toán nhờ thu là gì? Quy trình thanh toán nhờ thu như thế nào? Mời bạn đọc tham khảo ngay bài viết về phương thức thanh toán nhờ thu dưới đây cùng Hikari Việt Hương!

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN NHỜ THU LÀ GÌ?

Thanh toán nhờ thu là phương thức trong đó người xuất khẩu ủy thác cho ngân hàng thu tiền ở người nhập khẩu nước ngoài trên cơ sở hối phiếu hoặc chứng từ giao hàng. Hiện nay nghiệp vụ nhờ thu trong thanh toán quốc tế thường được tiến hành theo Quy tắc thống nhất về nhờ thu – Uniform Rules for Collection – viết tắt URC số 522 của Phòng Thương mại quốc tế. 

Chứng từ nhờ thu

Theo URC 522, chứng từ nhờ thu là các chứng từ tài chính và/hoặc chứng từ thương mại.

 • Chứng từ tài chính (Financial documents) là hối phiếu, kỳ phiếu, séc hoặc các chứng từ tương tự nhằm mục đích chi trả.
 • Chứng từ thương mại (Commercial documents) là hóa đơn, vận tải đơn, các chứng từ về quyền sở hữu hoặc các chứng từ tương tự hoặc bất cứ chứng từ nào không phải là chứng từ tài chính.

Các loại nhờ thu

Căn cứ vào chứng từ gửi nhờ thu, phương thức nhờ thu bao gồm hai loại:

 • Nhờ thu trơn (Clean collection) là nhờ thu chứng từ tài chính không kèm chứng từ thương mại
 • Nhờ thu chứng từ (Documentary collection) là nhờ thu: 

           – Chứng từ tài chính kèm chứng từ thương mại

           – Chứng từ thương mại không kèm chứng từ tài chính

Trong thanh toán ngoại thương, phương thức nhờ thu chứng từ được sử dụng phổ biến hơn.

Căn cứ theo thời hạn, phương thức nhờ thu có 2 loại:

 • Nhờ thu trả ngay (D/P): Phương thức này quy định người mua/người nhập khẩu phải thanh toán tiền ngay khi nhận bộ chứng từ.
 • Nhờ thu trả chậm (D/A): Phương thức này cho phép người mua không phải thanh toán ngay nhưng phải ký chấp nhận thanh toán trên hối phiếu có kỳ hạn, được ký phát bởi người bán/người xuất khẩu. Thông thường hối phiếu đã chấp nhận sẽ được lưu giữ tại nơi an toàn của ngân hàng nhờ thu (ngân hàng người nhập khẩu) cho đến ngày đáo hạn. Tới ngày này, người mua phải thực hiện thanh toán như đã chấp nhận. 

Các bên tham gia nghiệp vụ nhờ thu

 • Người xuất khẩu (người ủy thác thu): Principal
 • Ngân hàng chuyển chứng từ (ngân hàng được ủy thác thu): Remitting bank
 • Ngân hàng thu hộ (có thể đồng thời là ngân hàng xuất trình chứng từ): Collecting bank
 • Người trả tiền (người nhập khẩu hoặc một ngân hàng do người nhập khẩu chỉ định): Drawee

QUY TRÌNH THỰC HIỆN NGHIỆP VỤ NHỜ THU

Nhờ thu trơn

 • Người xuất khẩu giao hàng/cung ứng dịch vụ và gửi chứng từ cho người nhập khẩu.
 • Ký phát hối phiếu và viết chỉ thị nhờ thu cho ngân hàng phục vụ mình nhờ thu tiền hộ từ người nhập khẩu nước ngoài.
 • Ngân hàng chuyển hối phiếu và chỉ thị nhờ thu cho ngân hàng đại lý ở nước ngoài người nhập khẩu thu hộ.
 • Ngân hàng thu hộ xuất trình hối phiếu theo đúng chỉ thị nhờ thu cho người trả tiền
 • Người trả tiền tiến hành trả tiền hoặc chấp nhận trả tiền hối phiếu.
 • Ngân hàng thu hộ chuyển tiền hoặc hối phiếu đã được chấp nhận cho ngân hàng chuyển.
 • Ngân hàng chuyển trả tiền hoặc hối phiếu đã được chấp nhận cho người xuất khẩu.

Phương thức nhờ thu trơn rất ít được áp dụng trong thanh toán tiền hàng vì không đảm bảo quyền lợi cho cả hai bên: Người xuất khẩu và Người nhập khẩu do việc nhận hàng và thanh toán tách rời nhau. Vì vậy chỉ được sử dụng trong thanh toán phí hoặc trong nhờ thu giữa các ngân hàng.

Nhờ thu chứng từ

 • Người xuất khẩu giao hàng cho người nhập khẩu.
 • Lập chứng từ thương mại có hoặc không kèm theo hối phiếu và viết chỉ thị nhờ thu gửi đến ngân hàng phục vụ mình nhờ thu hộ tiền từ người nhập khẩu nước ngoài.
 • Ngân hàng chuyển bộ chứng từ và chỉ thị nhờ thu hộ cho ngân hàng đại lý ở nước người nhập khẩu thu hộ.
 • Ngân hàng thu hộ xuất trình chứng từ theo đúng chỉ thị nhờ thu cho người nhập khẩu.
 • Người nhập khẩu tiến hành trả tiền hoặc chấp nhận trả tiền hối phiếu để ngân hàng chứng từ đi nhận hàng. 
 • Ngân hàng thu hộ chuyển tiền hoặc hối phiếu đã được chấp nhận cho ngân hàng chuyển (nếu được yêu cầu, ngân hàng thu hộ có thể giữ lại hối phiếu đã được chấp nhận, chờ khi đến hạn thanh toán sẽ thu tiền rồi chuyển trả tiền)
 • Ngân hàng chuyển trả tiền hoặc hối phiếu đã được chấp nhận cho người xuất khẩu.

Nhận xét

So với nhờ thu trơn, nhờ thu chứng từ đảm bảo quyền lợi cho người xuất khẩu hơn bởi lẽ ngân hàng trong phương thức này đã thay người xuất khẩu khống chế chứng từ hàng hóa, người nhập khẩu phải trả tiền hay chấp nhận trả tiền mới được nhận bộ chứng từ đi nhận hàng. Tuy nhiên, việc thu tiền của người xuất khẩu vẫn chưa được chắc chắn vì:

 • Với điều kiện nhờ thu trả tiền giao chứng từ (Documents against payment – D/P): Tuy còn giữ quyền kiểm soát hàng hóa sau khi giao hàng nhưng nếu người nhập khẩu không nhận hàng và không trả tiền, người xuất khẩu phải tốn phí thời gian và tiền bạc để thu hồi vốn hoặc giải quyết lô hàng đã gửi.
 • Với điều kiện nhờ thu chấp nhận trả tiền đổi chứng từ (Documents against acceptance (D/A): Người xuất khẩu mất quyền kiểm soát hàng hóa sau khi hối phiếu được chấp nhận, việc thu tiền lúc này hoàn toàn tùy thuộc vào thiện chí của người nhập khẩu.

Trong trường hợp hàng được gửi bằng đường hàng không hoặc một vài phương thức vận tải khác, vận đơn hàng không hoặc các chứng từ tương tự không phải là chứng từ sở hữu hàng hóa, do đó hàng hóa có thể được chuyển giao cho người nhập khẩu trong khi việc thanh toán hoặc chấp nhận chưa được thực hiện. 

– Hương Quỳnh –

(Sưu tầm)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *