QUY ĐỊNH MỚI VỀ BỘ CHỨNG TỪ XUẤT NHẬP KHẨU

Với mục tiêu giảm thiểu các chứng từ xuất nhập khẩu không cần thiết để tạo thuận lợi cho Doanh nghiệp. Tổng cục Hải quan đã sửa đổi quy định về các chứng từ làm thủ tục hải quan đối với từng loại hàng hóa cụ thể.

1. Đối với hàng hóa Xuất khẩu (XK)

Bao gồm: Tờ khai hải quan XK, Giấy phép XK, Giấy thông báo miễn kiểm tra hoặc giấy thông báo kết quả kiểm tra của cơ quan chuyên ngành.

Như vậy, so với quy định hiện hành, quy định mới bãi bỏ quy định nộp 5 loại chứng từ: Hợp đồng ngoại thương, Hóa đơn XK, Phiếu đóng gói, Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O); Các chứng từ khác theo quy định của Bộ Tài chính và các Bộ, Ngành có liên quan.

2. Đối với hàng hóa Nhập khẩu (NK)

Bao gồm: Tờ khai hải quan NK; Hóa đơn thương mại; Vận đơn, chứng từ tương đương; Giấy phép; Giấy thông báo miễn kiểm tra hoặc Giấy thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành.

So với quy định hiện hành, bộ hồ sơ hải quan hàng NK đã loại bỏ 4 loại chứng từ: Hợp đồng nhập khẩu; Chứng thư giám định; Giấy chứng nhận xuất xứ; Các chứng từ khác có liên quan theo quy định của pháp luật đối với từng mặt hàng cụ thể.

3. Đối với hàng hóa XK, NK miễn thuế

Ngoài hồ sơ như đối với hàng hóa XK, NK có thuế sẽ phải có: Danh mục hàng hóa miễn thuế kèm Phiếu theo dõi trừ lùi; Giấy báo trúng thầu hoặc Giấy chỉ định thầu.

4. Đối với hàng hóa XK, NK không chịu thuế

Ngoài hồ sơ như đối với hàng hóa XK, NK có thuế, phải có: Tờ khai xác nhận viện trợ không hoàn lại của cơ quan tài chính; Giấy báo trúng thầu hoặc Giấy chỉ định thầu; Giấy đăng ký kinh doanh giống vật nuôi, giống cây trồng (đối với hàng hóa là giống vật nuôi, cây trồng không chịu thuế VAT); Giấy xác nhận của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng (đối với hàng hóa là vũ khí, khí tài).

Đại diện Cục Giám sát quản lý về hải quan cho biết thêm, một số hải quan địa phương đề nghị cần bổ sung vào bộ hồ sơ hải quan giấy giới thiệu của DN, Tổng cục Hải quan đã cân nhắc không đưa chứng từ này vào bộ hồ sơ hải quan. Tuy nhiên, trong thực tế khi tới làm thủ tục Hải quan, cơ quan Hải quan vẫn có thể yêu cầu DN xuất trình chứng từ này để làm căn cứ xác định đối tượng tới làm thủ tục hải quan.

Tùy từng mặt hàng cụ thể sẽ có kèm theo những chứng từ khác nhau trong bộ hồ sơ hàng hóa xuất nhập khẩu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *